Audio : Tausiyah Asy Syaikh Khalid Azh Zhafiri hafizhahullah untuk Panitia Daurnas ke-13 dan warga

ā ā ā šŸ“» Rekaman Tausiyah Asy Syaikh Khalid Azh Zhafiri hafizhahullah di Masjid Ma’had ar Ridho

怰怰怰怰怰怰
06-07 Dzulqo’dah 1437 H bertepatan dengan tanggal 09/08/2016
怰怰怰怰怰怰

šŸ“Œ Tausiyah Untuk Panitia Daurnas ke-13 | 32 kbps | 11.4 MB
Link : http://bit.ly/2aSoKnZ

šŸ“Œ Tausiyah bersama Warga sekitar Ma’had | 32 kbps | 5.9 MB
Link : http://bit.ly/2bbHGQH

——————————-
šŸ“» Tambahan : Bacaan Sholat asy Syaikh Khalid azh Zhafiri hafizhahullah
——————————-
šŸ“Œ Bacaan Sholat Magrib | 32 kbps | 1.1 MB
Link : http://bit.ly/2bbIncp

šŸ“Œ Bacaan Sholat Isyak | 32 kbps | 1.0 MB
Link : http://bit.ly/2aI34u2

Semoga bermanfaat.

Leave a Reply

Your email address will not be published.