Download Kajian : “Masing-masing Ada Waktunya!”
Download , Nasehat / 17 Maret 2015

Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah di dalam shahihnya dari sahabat muliah Hanzhalah bin Robi’ al Asadi al Kaatib radhiyallahu ‘anhu, beliau bercerita : “Saya pernah berjumpa dengan Abu Bakar dan ia berkata kepada saya; ‘Bagaimanakah keadaanmu ya Hanzhalah? ‘ Saya (Hanzhalah) menjawab; ‘Hanzhalah telah menjadi orang munafik.’ Abu Bakar terperanjat seraya berkata; ‘Subhanallah, apa maksud ucapanmu tadi hai Hanzhalah? ‘ Saya menjawab; ‘Ketahuilah olehmu hai Abu Bakar, ketika kami berada di sisi Rasulullah, beliau sering mengingatkan kami tentang siksa neraka dan nikmat surga hingga seolah-olah kami melihatnya dengan mata kepala kami sendiri. Akan tetapi, ketika kami keluar dari sisi Rasulullah, maka kami pun berlaku kasar dan jahat kepada isteri dan anak-anak kami serta sering melakukan perbuatan yang tidak berguna. Jadi, kami ini sering lengah.’ Abu Bakar berkata; ‘Demi Allah, kami juga sering berbuat seperti itu hai Hanzhalah.’ Kemudian saya dan Abu Bakar pergi menuju ke rumah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam. Sesampainya di sana, saya berkata; ‘Ya Rasulullah, Hanzhalah telah menjadi munafik.’ Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bertanya: ‘Apa maksudmu hai Hanzhalah? ‘ Saya meneruskan ucapan saya; ‘Ya Rasulullah, ketika saya berada di sisi engkau, kemudian engkau menerangkan kepada saya tentang siksa neraka dan nikmat surga, seolah-olah saya…